Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

YÊU CẦU GIẢI TỎA VI PHẠM HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ TẠI KM304+842 QL.6

1. HIỆN TRẠNG
Hạ lưu thoát nước cống tại Km304+842 QL.6 (bên trái tuyến) bị người dân sang lấp mặt bằng và xây dựng cống thoát nước thu hẹp dòng chảy hạ lưu, đồng thời xây dựng bể nước kiên cố đặt trên cống thoát nước hạ lưu đang vi phạm gây khó khăn cho công tác tác duy tu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình giao thông. Hình ảnh đính kèm
Mặc dù, tại vị trí vi phạm này đã được Nhà thầu bảo dưỡng đường bộ phối hợp với lực lượng công chức thanh tra của Chi cục đã cưỡng chế giải tỏa phần lắp đặt cống hạ lưu vi phạm của Hộ dân này.
2. YÊU CẦU:
Để đảm bảo khả năng thông thoát nước của công trình, không xâm hại hoặc làm ảnh hưởng hay hư hỏng kết cấu của công trình giao thông đường bộ. Căn cứ Luật giao thông đường bộ tại Khoản 3 Điều 43, Chi cục Quản lý đường bộ I.2 yêu cầu Nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên (Công ty CP Đường bộ 226) phối hợp với lực lượng công chức thanh tra của Chi cục, Chính quyền địa phương để giải tỏa vi phạm tại hạ lưu cống Km304+842 QL.6 xong trước ngày 20/5/2018

1 nhận xét: