Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG ATĐB

1. HIỆN TRẠNG
Ngày 28.3.2018 Chi cục QLĐB I.2 đi kiểm tra tuyến cùng đơn vị Nhà thầu QLBT, qua kiểm tra tình trạng tái lấn chiếm HLATĐB tại những vị trí đã được bạt giải tỏa 5m của huyện Tuần Giáo, Thuận Châu và đặc biệt tại Km345+850 QL6 tình trang san lấp, đấu nối vào cống thoát nước rất nghiêm trọng (hình ảnh đính kèm)2. GIẢI PHÁP XỬ LÝ
- Yêu cầu Nhà thầu bảo trì phối hợp với Thanh tra của Chi cục và chính quyền địa phương giải tỏa các vi phạm hành lang ATĐB trong phạm vị đất dành cho ĐB;
- Tổ chức rào chắn các vi phạm đấu nối trái phép nghiêm trọng (Km346 QL6 ...) và kiến nghị chính quyền địa phương giải tỏa.
- Tăng cường công tác tuần tra và xử lý ngay các vi phạm HLATĐB