Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG TX ĐB ĐỂ ĐẢM BẢO ATGT LỄ HỘI XUÂN 2018

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN, Cục QL ĐB 1,
Ngày 21/6/2018 Chi cục QL ĐB I.2 đã tiến hành kiểm tra tuyến QL6&279 đồng thời chỉ đạo Công ty đb 226 ra quân tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên đb để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ lễ hội xuân Mậu Tuất 2018. Một số hình ảnh thực hiện: