Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

NHẬT KÝ TUYẾN QUỐC LỘ 6 & 279

1. HIỆN TRẠNG
1.1. VI PHẠM HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ
Một số vị trí vi phạm hành lang đường bộ trên quốc lộ 6 tại Km305+687, Km380+150 ....
Hình ảnh vi phạm HLĐB
TÌNH HÌNH XỬ LÝ

1.2 TÌNH HÌNH TUYẾN                                      
HÌNH ẢNH TỒN TẠI CÔNG TÁC BDTX           

YÊU CẦU: Công ty cổ phần Đường bộ 226 chỉ đạo các Hạt tập trung xử lý, xong trước ngày 28/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét