Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

NHẬT KÝ TUYẾN QUỐC LỘ 6 & 279

1. HIỆN TRẠNG
1.1. VI PHẠM HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ
Một số vị trí vi phạm hành lang đường bộ trên quốc lộ 6 tại Km305+687, Km380+150 ....
Hình ảnh vi phạm HLĐB
TÌNH HÌNH XỬ LÝ

1.2 TÌNH HÌNH TUYẾN                                      
HÌNH ẢNH TỒN TẠI CÔNG TÁC BDTX           

YÊU CẦU: Công ty cổ phần Đường bộ 226 chỉ đạo các Hạt tập trung xử lý, xong trước ngày 28/11/2017

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ ĐIỂM ĐEN, TIỀM ẨN TNGT TRÊN QL6&279

Trong ngày 7&8 tháng 11 năm 2017, Chi cục QL ĐB I.2 thực hiện chỉ đạo của Cục QL ĐB I đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình xử lý điểm đen trên QL6&279 do chi cục quản lý.
Một số hình ảnh