Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

TIẾP TỤC CẬP NHẬT CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐÀO, NẠO VẾT RÃNH CỦA NHÀ THẦU DBTX

Công ty CP đường bộ 226 tiếp tục thực hiện công tác đào rãnh đảm bảo thông thoát nước mùa mưa bão:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét