Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

TIẾP TỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LỚN

1. HIỆN TRẠNG
Trong những ngày vừa qua do mưa lớn trên địa bàn huyện Thuận Châu đã gây ra đất tràn mặt đường từ các đường ngang dân sinh đoạn từ Km334+200 - Km339 QL.6
Hình ảnh minh họa2. ĐỀ NGHỊ:
- Công ty 226 phối hợp với Chi cục mời Cục, Chính quyền địa phương, TVTK, TVGS xác định khối lượng và xử lý ngay theo đúng quy định hiện hành;
- Tổng hợp báo cáo Cục và Tổng cục để xử lý rãnh chắn đất từ đường ngang dân sinh, đặc biệt tại Km337+900 (P) và Km338+105 (P);
3. THỜI HẠN HOÀN THÀNH:
- Hót đất bùn tràn mặt đường xong trước ngày 24/7/2017
- Hót đất tràn lấp cống rãnh và sửa chữa rãnh xong theo đúng quy định hiện hành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét