Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

THỰC HIỆN DUY TU VÀ GIẢI TỎA HLAT

Thực hiện yêu cầu của Chi cục QL ĐB I.2, từ ngày 30/5/2017 đến nay, Công ty cp Đường bộ 226 đã tiến hành bạt lề cao, nạo vết cống rãnh và phối hợp với lực lượng CCTT của Chi cục, Chính quyền địa phương để giải tỏa hành lang at đường bộ trên tuyến QL.6 địa phận huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét