Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ HLAT ĐB

1. HIỆN TRẠNG
Ngày 13/6/2017, Chi cục tiến hành kiểm tra hiện trường tuyến QL.279 phát hiện san lấp mặt bằng tại Km1+620(P), đào đất tại Km1+850 vận chuyển gây rơi vãi đất ra đường. Đặc biệt tại Km7+450 và Km10+700 mặc dù đã lập biên bản VPHC ngày 02/6/2017, nhưng tổ chức cá nhân vẫn tiếp tục vi phạm. Một số hình ảnh vi phạm:2. YÊU CẦU
- Đề nghị Cty 226 chỉ đạo tăng cường công tác tuần đường để phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Phối hợp với lực lượng của Chi cục và Chính quyền địa phương để ngăn chặn đối tượng cố tình vi phạm;
- Yêu cầu Đội 2 tăng cường tuần kiểm, phối hợp với Cty226 và Chính quyền địa phương xử lý ngăn chặn ngay các vị trí cố tình san lấp mặt bằng trên tuyến QL279.
3. THỜI GIAN HOÀN THÀNH
Xong trước ngày 16/6/2017 và báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét