Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ XỬ LÝ VPHC VỀ KCHTGTĐB VÀ HLATĐB

Thực hiện Công văn số 2516 của Tổng cục ĐBVN, Chi cục đã phối hợp với Nhà thầu quản lý bảo trì, Chính quyền địa phương:
1. Tuyên truyền người dân sinh sống dọc tuyến QL.6&279 thực hiện ký cam kết, tự tháo dỡ lều quán tạm nằm trong HLATĐB

2. Ngăn chặn xử lý VPHC về HLATĐB
Ảnh xử lý tại Km325+480 QL6, lúc 9h30 ngày 08 tháng 6 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét