Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG CẦU SUỐI MUỘI

1. Hiện trạng
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Chi cục phối hợp với Công ty CP ĐB  226 và Chính quyền địa phương ngăn chặn vi phạm hành lang đường bộ tại cầu Suối Muội Km339+800 QL6

2. Giải pháp xử lý
- Công chức tt của Chi cục đã lập biên bản vphc đối với tổ chức cá nhân vi phạm và bàn giao phương tiện ô tô tải + lái xe cho Công an giao thông huyện Thuận Châu xử lý đối với các lỗi của chủ phương tiện
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn trả nguyên trạng lòng của cầu trong phạm vi hành lang cầu theo đúng qui định của Nghị định 11
- Yêu cầu Công ty chỉ đạo tuần đường ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ
Lưu ý những trường hợp mái che, mái vẩy đã làm cam kết Tuần đường thường xuyên đi nhắc nhở người dân tự thảo dỡ theo đúng cam kết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét