Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG CẦU SUỐI MUỘI

1. Hiện trạng
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Chi cục phối hợp với Công ty CP ĐB  226 và Chính quyền địa phương ngăn chặn vi phạm hành lang đường bộ tại cầu Suối Muội Km339+800 QL6

2. Giải pháp xử lý
- Công chức tt của Chi cục đã lập biên bản vphc đối với tổ chức cá nhân vi phạm và bàn giao phương tiện ô tô tải + lái xe cho Công an giao thông huyện Thuận Châu xử lý đối với các lỗi của chủ phương tiện
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm hoàn trả nguyên trạng lòng của cầu trong phạm vi hành lang cầu theo đúng qui định của Nghị định 11
- Yêu cầu Công ty chỉ đạo tuần đường ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ
Lưu ý những trường hợp mái che, mái vẩy đã làm cam kết Tuần đường thường xuyên đi nhắc nhở người dân tự thảo dỡ theo đúng cam kết.