Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

ĐẢM BẢO GIAO THÔNG KHẨN CẤP QL279 ĐOẠN KM86 ÷ KM103

1. HIỆN TRẠNG
QL.279 đoạn Km86 ÷ Km103 nhiều đoạn hư hỏng xuống cấp cần được đảm bảo giao thông khẩn cấp. Cụ thể hình ảnh đính kèm2. YÊU CẦU
- Lần 2 Chi cục đề nghị Công ty CP Đường bộ 226 dùng vật liệu đá thải đảm bảo giao thông
- Đội 2 rà soát thống kê chi tiết báo cáo Cục đầu tư sửa chữa
3. THỜI HẠN HOÀN THÀNH
Xong trước ngày 17/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét