Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

ĐẢM BẢO GIAO THÔNG KHẨN CẤP QL279 ĐOẠN KM86 ÷ KM103

1. HIỆN TRẠNG
QL.279 đoạn Km86 ÷ Km103 nhiều đoạn hư hỏng xuống cấp cần được đảm bảo giao thông khẩn cấp. Cụ thể hình ảnh đính kèm2. YÊU CẦU
- Lần 2 Chi cục đề nghị Công ty CP Đường bộ 226 dùng vật liệu đá thải đảm bảo giao thông
- Đội 2 rà soát thống kê chi tiết báo cáo Cục đầu tư sửa chữa
3. THỜI HẠN HOÀN THÀNH
Xong trước ngày 17/11/2016

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. HIỆN TRẠNG
Trên tuyến QL.6 đoạn Km303 - Km383+207 và QL.279 đoạn Km0 - Km116 công tác vét rãnh, vệ sinh phát cây rãnh đỉnh, hố tụ chưa đảm bảo gây lấp tắc rãnh dọc nước chảy tràn mặt đường và tình trạng san lấp mặt bằng không được phát hiện kịp thời, đồng thời có biện pháp ngăn chắn
(hình ảnh đính kèm)

2. YÊU CẦU CÔNG TY 226:
 - Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên đường (vét rãnh thoát nước, hố tụ ...) không nước chảy tràn mặt đường;
- Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ hành lang đường bộ phát hiện kịp thời vi pham hành lang đường bộ báo cáo Chi cục để xử lý và tổng hợp báo cáo các trường hợp vi phạm chưa được xử lý
3.THỜI HẠN HOÀN THÀNH
- Xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2016