Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

KHẮC PHỤC BÃO LỤT NGÀY 24.4.2016

HIỆN TRẠNG
Do Ảnh hưởng mưa gió lốc trên địa bàn tỉnh Sơn La và điện Biên đã làm đất tràn lập cống rãnh, mặt đường và hư hỏng mái nhà Chi cục

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Yêu cầu Công ty 226 khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông
THỜI GIAN HOÀN THÀNH
Xong trước ngày 29/4/2016

1 nhận xét: