Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

CÔNG TÁC GIẢI TỎA HL ĐƯỜNG BỘ

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC 994, CHI CỤC ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HUYÊN MƯỜNG ẢNG TIẾN HÀNH GIẢI TỎA ĐOẠN QUA THỊ TRẤN

KIẾN NGHỊ:
1. Bổ sung nhân lực phối hợp thực hiện;
2. Bổ sung kinh phí thực hiện;
3. Trang bị máy xúc, ô tô tải 3,5T hỗ trợ giải tỏa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét