Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

VI PHẠM HÀNH LANG ATĐB TẠI KM371+730 QL.6

1. HIỆN TRẠNG
Tại vị trí bão dừng nghỉ Km371+730 QL.6, một Hộ dân đã xây dựng trái phép trong phạm vị HLATĐB, mặc dù lực lượng Thanh tra của Chi cục đã lập biên bản xử lý  yêu cầu dừng lại việc xây dựng trái phép và trình Cục ra quyết định xử phát những đến ngày 22/3/2016 vẫn tiếp tục xây dựng đổ sân phơi nông sản (hình ảnh đính kèm)

2. YÊU CẦU:
- Đội QLĐB I.2-01:
+ Phối hợp với Công ty CP Đường bộ 226 thực hiện rào bịt nối ra vào trái phép tại vị trí Km371+730 (nối vào tại ảnh chụp số 2) và yêu cầu không được phơi nông sản trong phạm vị bãi dừng nghỉ cho xe ô tô;
+ Tiếp tục yêu cầu gia đình tự dỡ bỏ công trình xây dựng vi phạm trong đất HLATĐB
+ Kiến nghị chính quyền địa phương cưỡng chế giải tỏa theo đúng quy định nếu gia định cố tình không chấp hành.
- Công ty CP Đường bộ 226 :
+ Phối hợp với lực lượng của Chi cục thực hiện rào bịt nối ra vào trái phép
+ Tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn kịp thời các phát sinh vi phạm HLATĐB
3. KHÁC : Không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét