Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO ATGT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

1. HIỆN TRẠNG
Công tác đảm bảo giao thông và công tác đảm bảo chất lượng thi công công trình trên tuyến của các Nhà thầu thi công công


2. YÊU CẦU:
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;
- Tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra cương quyết không cho các vật liệu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vào công trường và đình chỉ thi công nếu thi công không đảm bảo chất lượng;
- Đề nghị Tư vấn QLDA, Tư vấn giám sát yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN xong trước Tháng 6/016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét