Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

VI PHẠM HÀNH LANG ATĐB TẠI KM371+730 QL.6

1. HIỆN TRẠNG
Tại vị trí bão dừng nghỉ Km371+730 QL.6, một Hộ dân đã xây dựng trái phép trong phạm vị HLATĐB, mặc dù lực lượng Thanh tra của Chi cục đã lập biên bản xử lý  yêu cầu dừng lại việc xây dựng trái phép và trình Cục ra quyết định xử phát những đến ngày 22/3/2016 vẫn tiếp tục xây dựng đổ sân phơi nông sản (hình ảnh đính kèm)

2. YÊU CẦU:
- Đội QLĐB I.2-01:
+ Phối hợp với Công ty CP Đường bộ 226 thực hiện rào bịt nối ra vào trái phép tại vị trí Km371+730 (nối vào tại ảnh chụp số 2) và yêu cầu không được phơi nông sản trong phạm vị bãi dừng nghỉ cho xe ô tô;
+ Tiếp tục yêu cầu gia đình tự dỡ bỏ công trình xây dựng vi phạm trong đất HLATĐB
+ Kiến nghị chính quyền địa phương cưỡng chế giải tỏa theo đúng quy định nếu gia định cố tình không chấp hành.
- Công ty CP Đường bộ 226 :
+ Phối hợp với lực lượng của Chi cục thực hiện rào bịt nối ra vào trái phép
+ Tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn kịp thời các phát sinh vi phạm HLATĐB
3. KHÁC : Không.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO ATGT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

1. HIỆN TRẠNG
Công tác đảm bảo giao thông và công tác đảm bảo chất lượng thi công công trình trên tuyến của các Nhà thầu thi công công


2. YÊU CẦU:
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;
- Tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra cương quyết không cho các vật liệu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vào công trường và đình chỉ thi công nếu thi công không đảm bảo chất lượng;
- Đề nghị Tư vấn QLDA, Tư vấn giám sát yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN xong trước Tháng 6/016