Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

TRIỂN KHAI THI CÔNG SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG HƯ HỎNG ĐOẠN KM83 - KM86 QL279

KHỞI CÔNG SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG HƯ HỎNG ĐOẠN KM83 - KM86 QL279
Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Chủ đầu tư (Cục Quản lý đường bộ I) và Tư vấn quản lý dự án (Ban Quản lý dự án 4) đã tiến hành bàn giao mặt bằng thi công công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km83 - Km86 QL.279 cho Nhà thầu thi công là Công ty Huy Hoàng. Một số hình ảnh bàn giao mặt bằng thi công:KIẾN NGHỊ:
1. Hiện trường:
- Bổ sung rãnh thoát nước đoạn từ Km84+610 - KmKm84+675 (cống Noong Nhai) để thoát nước đoạn khu vực xã Thanh Xương;
- Xử lý móng mặt đường bị hư hỏng đoạn vuốt từ cống Noong Nhai về cuối tuyến;
2. Bàn giao cho Đơn vị quản lý Hồ sơ:
- Quản lý chất lượng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình;
- Quyết định danh sách của Ban QLDA, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công;
- Và các Quyết định, hồ sơ khác có liên quan đến quản lý chất lượng công trình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét