Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN GIẢI TOẢN THEO 994

Hình ảnh tuyên truyền giải tỏa tại huyện Mường Ảng theo QĐ 994
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét