Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIẢI TOA HLĐB THEO QĐ 994

Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Chi cục Quản lý đường bộ I.2 phối hợp với UBND huyện Mường Ảng tiến hành tuyến truyên giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ trên tuyến QL.279

1 nhận xét: