Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

XỬ LÝ HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG VÀ TƯỜNG PHÒNG VỆ

HIỆN TRẠNG
Trên tuyến QL.6 đoạn từ Km303-Km383+207 và QL.279 đoạn từ Km0-Km116 tình trạng mặt đường bị hư hỏng cục bộ (ổ gà. sình lún cao su, lún lõm ...) ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến tại Km304+230, Km304+400, KM307+915 ... QL.6 (ảnh minh hoa đính kèm)ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ:
1. Đối với vị trí hư hỏng mặt đường năm trong kế hoạch sửa chữa năm 2015: Kiến nghị Cục, Tổng cục và Văn phòng Quỹ sớm phê duyệt và bố trí vốn để tiến hành thi công sửa chữa đảm bảo ATGT;
2. Đối với vị trí hư hỏng mặt đường không nằm trong kế hoạch năm 2015: Đề nghị trước mặt cho sửa chữa tạm bằng đá dăm nhựa những vị trí ổ gà, lún lõm sâu; đồng thời bổ sung khối lượng vào dự án gần kề;


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét