Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE_NGÀY 16.4.2015

CĂN CỨ THỰC HIỆN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN tại cuộc họp ngày 13/4/2015 về giải pháp xử lý tất cả các xe ô tô tự đổ vi phạm kích thước thùng hàng theo Thông tư 32/2012/TT-BGTVT xong trước ngày 30/6/2015.
HIỆN TRẠNG THỰC HIỆN
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng cục trường, Chi cục QLĐB I.2 đã triển khai thực hiện:
1. Làm việc với Sở GTVT Điện Biên để xin cung cấp số liên các xe ô tô tự đổ vi phạm kích thước thùng hàng và đã được Sở cung cấp danh sách khoảng 205 xe;
2. Chỉ đạo các lực lượng Tuần đường, Tuần kiểm viên thường xuyên theo dõi và chụp ảnh các xe vi phạm kích thước thùng hàng, báo cáo Chi cục;
3. Thành lập tổ xử lý, khi phát hiện các xe ô tô tự đổ vi phạm kích thước thùng hàng trên tuyến QL.6&279, đặc biệt đoạn Điện Biên - Tây Trang.
Ngày 16.4.2015 Tổ công tác (gồm 2 đồng chí công chức thanh tra của Chi cục, 1 đồng chí tuần kiểm viên của Chi cục, 1 đồng chí tuần đường của Công ty) đã phát hiện xe ô tô tự đổ vi phạm kích thước thùng hàng mang biển kiểm soát 27H-3716 tại Km97 QL.279

 GIẢI PHÁP XỬ LÝ:
1. Lập biên bản vi phạm hành chính về tự ý cơi kích thước thùng hàng và trình Cục QLĐB I ra quyết định xử phạt;
2.Yêu cầu tự cắt bỏ phần cơi thành thùng hàng tại chỗ (hình ảnh đính kèm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét