Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

KHẮC PHỤC ĐẤT TRÀN MẶT ĐƯỜNG CỐNG RÃNH DO MƯA TỪ NGÀY 21/4/2015 TRÊN ĐỊA PHẬN SƠN LA & ĐIỆN BIÊN

HIỆN TRẠNG:
Trong các ngày 21&22/4/2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Sơn La đã xảy ra mưa lớn gây tràn đất rác lấp tắc cống rãnh mặt đường trên đoạn tuyến QL6(Km303-Km383+815) & QL279(Km0-Km116)
YÊU CÂU
- Đội QLĐB xác minh khối lượng và báo cáo về Chi cục, chỉ đạo và giám sát Nhà thầu thực hiện xử̉̉ lý hót đât tràn để đảm bảo giao thông;
- Công ty CP đường bộ 226 khắc phục ngay để đảm bảo giao thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét