Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

SỬA CHỮA KHẨN CẤP HƯ HỎNG LAN CAN CẦU BAN TRA

1. HIỆN TRẠNG
Cầu Bản Tra Km33+125 QL.279 bị ô tô đâm hỏng gây 1 khoang lan can cầu

2. YÊU CẦU
Công ty 226 chỉ đạo Hạt 2 QL.279 sửa chữa lắp đặt lại khoang lan can cầu bị gây hỏng để đảm bảo ATGT
3. THỜI GIAN HOÀN THÀNH
Xong trước ngày 20/5/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét