Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

XỬ LÝ ĐIỂM SỤT LỞ KM18+650 QL.279 VÀ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

1. HIỆN TRẠNG:
- Điểm sụt trượt tại Km18+650 QL.279 xảy ra vào ngày 12/12/2013 đã được Công ty TNHH 226 xử lý hót sụt để đảm bảo giao thông. Hiện tại điểm sụt trượt này vẫn đang diễn biến phức tạp và đã làm lún nứt mặt đường bên phải tuyến. Ảnh đính kèm

 2. YÊU CẦU:
- Tại điểm sụt trượt Km18+650: Đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi và báo cáo Cục QLĐB I xin chủ trương xử lý;
- Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên đường trên toàn tuyến (Sửa chữa hư hỏng mặt đường cục bộ; hệ thống ATGT; Lề rãnh ...) theo phiếu yêu cầu số 02/CV-CCQLĐBI.2 ngày 12/2/2014;
3. THỜI HẠN HOÀN THÀNH:
- Xong trước ngày 16/2/2014;
4. VẤN ĐỀ KHÁC : Không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét