Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRONG CHUYẾN CÔNG CÔNG TÁC NGÀY 30.11 VÀ 01.12.2013

Ngày 30.11 và 01.12.2013 Đoàn công tác của Bộ Tài chính và Bộ GTVT gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng vụ KCHT - Bộ GTVT và các thành viên. Đoàn đã kiểm tra các tuyến QL do Khu QLĐB II quản lý và làm việc với các Tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.
Qua kiểm tra, Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Khu QLĐB II chỉ đạo Công ty TNHH 226 và Văn phòng hiện trường II.2 tăng cường công tác BDTX đường bộ (đặc biệt đoạn đèo Pha đin QL.6; đoạn Điện Biên - Tây Trang QL.279) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 3701.
Thực hiện Công điện số 59/CĐ-KQLĐBII ngày 03.12.2013 của Khu Quản lý đường bộ II, Văn phòng Hiện trường II.2 đề nghị Công ty TNHH 226 một số nội dung cấp bách sau:
1. Sửa chữa, chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông:
- Sơn kẻ cọc tiêu, cột H, Km, biển báo;
- Sửa chữa thay thế các biển báo bị hư hỏng;
- Sửa chữa thay thế ngay các vị trí tường phòng vệ tôn sóng bị hư hỏng do TNGT không bắt được thủ phạm;
- Thời gian hoàn thành : Xong trước ngày 20.12.2013
2. Sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục bộ để đảm bảo ATGT:
- Sửa chữa ngay các vị trí mặt đường bị hư hỏng cao su, ổ gà, trượt thảm gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt đoạn đèo Pha đin QL.6 (Km371+098; Km371+250; Km371+340; Km371+395; Km371+800; Km373+545; Km373+430; Km374+690; Km374+730; Km374+920 ...) và đoạn Điện Biên - Tây Trang QL.279 (những vị trí nào thuộc dự án yêu cầu sửa chữa bảo hành) _ Nhắc lần 2;
- Thời gian hoàn thành : Xong trước ngày 10.12.2013
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 3701:
- Phối hợp với Văn phòng HT để rà soát những vị trí cần phải thực hiện tiếp;
- Lập kế hoạch làm việc với chính quyền địa phương vận động nhân dân để thực hiện đào được rãnh các đoạn Km349 - Km350 QL.6 và đoạn Km83 - Km83+150 QL.279;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét