Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG TÁC BDSCTX THÁNG 12/2013

1. Mặt đường:
- Nội dung: Sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ (trượt lớp mặt BTN) trên QL.6 khu vực đèo Pha Đin và đoạn TP. Điện Biên - Pom Lót QL.279.
- Vị trí: Km 357+450; Km 356+980; Km 360+780; Km 371+098; Km 371+250; Km 371+340; Km 371+395; Km 371+800; Km 373+430; Km 373+545; Km 374+690; Km 374+730; Km 374+920 ...
- Thời hạn hoàn thành: 20/12/2013
Một số hình ảnh đại diện mặt đường bị hư hỏng
Km 371+098

Km 371+800
2. Lề, nền đường và rãnh thoát nước:
* Nội dung:
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3701/CT-TCĐBVN về công tác đào, vét rãnh các vị trí từ Km 342 - Km 350 QL.6 và các vị trí từ Km 1 - Km 59 QL.279.
- Dọn dẹp, phát quang nền đường đảm bảo tầm nhìn thông thoáng.
* Thời hạn hoàn thành:  25/12/2013
3. Hệ thống ATGT:
* Nội dung:
- Sửa chữa hệ thống phòng vệ mềm tôn sóng bị hư hỏng do TNGT không bắt được gây ra.
Một số hình ảnh đại diện hệ thống PVM bị hư hỏng


- Sơn kẻ chỉnh trang hệ thống ATGT toàn tuyến (Sơn cọc tiêu, cọc H, cột Km và biển báo...)
- Bổ sung hệ thống ATGT đoạn Km 83 -:- Km 116 Quốc lộ 279.
* Thời hạn hoàn thành: 25/12/2013.

(Chi tiết khối lượng thực hiện và vị trí được gửi kèm theo công văn số 2206/PYC-VPHTII.2 ngày 06/12/2013 của VPHTII.2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét