Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG TXĐB

1. HIỆN TRẠNG: 
- Trên tuyến QL.6 (Km350 - Km376) và QL.279 (Km0 - Km65) một số vị trí tôn sóng bị hư hỏng do ô tô va quệt (không bắt được) :
 - Mặt đường bị hư hỏng trượt thảm, bong bật lớp BTN mặt đường, đoạn Km371 - Km374 QL.6 ảnh hưởng đến an toàn giao thông
2. YÊU CẦU:
- Yêu cầu sửa chữa thay thế ngay các vị trí tôn sóng bị hư hỏng (đã quá hạn yêu cầu);
- Sửa chữa mặt đường bị hư hỏng bằng BTN nguội để đảm bảo ATGT;
3. THỜI HẠN HOÀN THÀNH:
- Sửa chữa hệ thống ATGT tôn sóng bị hư hỏng: Xong trước ngày 31/11/2013;
- Sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục: Xong trước ngày 05/12/2013.
4. KHÁC:

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

PHIẾU YÊU CẦU: TRỰC BÃO HAIYAN

1. Hiện trạng : Thực hiện công điện số 50/CĐ-KQLĐBII ngày 08/11/2013 của Khu QLĐB II yêu cầu trực bão Haiyan từ ngày 9 đến 12/11/2013,
2. Yêu cầu: Cán bộ văn phòng hiện trường và đề nghị Công ty 226 cử người trực 24/24 tại trụ sở văn phòng và tại các hạt;
Lưu ý : Tại Km18 QL.279 có nguy cơ sạt lở cao yêu cầu thường xuyên kiểm tra, khi phải hiện có mưa và nguy cơ sạt lở yêu cầu Công ty phải bố trí người trực hai đầu đạo để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện giao thông khi đi qua đoạn tuyến đường. Nếu phát hiện nguy cơ sạt lở phải báo biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện, cần thiết không cho phép đi qua nếu không thấy đủ điều kiện an toàn; chuẩn bị các phương tiện máy móc thiết bị, nhận lực và phương án phân luồng giao thông.
3. Thường xuyên theo dõi diễn biễn của báo để có biện pháp ứng phó kịp thời.
4. Khác: Báo cáo về Khu và Văn phòng hiện trường vào 8h, 16h và 22h hàng ngày;

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

PHIẾU YÊU CẦU: SỬA CHỮA TÔN SÓNG BỊ HƯ HỎNG DO TNGT Ô TÔ KHÔNG BẮT ĐƯỢC GÂY RA

1/Hiện trạng : Trên tuyến QL.6 đoạn từ Km316+815 - Km383+207 và QL.279 đoạn từ Km0 - Km116 tại một số vị trí tường phòng vệ bằng tôn sóng bị hư hỏng (cong, vênh, gây hỏng ..) do TNGT ô tô dẫn đến mất tác dụng phòng vệ đảm bảo ATGT và mất mỹ quan trên tuyến, với tổng số khoảng 289 tấm.
2/- Yêu cầu: Để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan, Văn phòng hiện trường II.2 đề nghị Công ty TNHH 226 chỉ đạo các đơn vị thực hiện sửa chữa ngay các vị trí tường phòng vệ bằng tôn sóng bị hư hỏng theo đúng tinh thân chỉ đạo của Khu QLĐB II tại công văn số 1880/KQLĐBII-QLGT và tập hợp hồ sơ, lập khái toán gửi về Khu đên báo cáo Tổng cục ĐBVN theo chỉ đạo tại Công văn số 1916/KQLĐBII-QLGT;
3/- Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 15/11/2013;
4/- Khác : Đề nghị Công ty lưu ý chỉ đạo các đơn vị nắn chỉnh tối đa các vị trí tôn sóng bị hư hỏng cong vênh nhẹ, nếu có vướng mắc khó khăn có văn bản báo cáo Khu để được hỗ trợ giải quyết.