Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701 NGÀY 01.10.2013 CỦA NHÀ THẦU 226

1/- CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGÀY 01.10.2013
- Hạt 11 - QL.6 (từ Km316+815 - Km364) : Đang triển khai 1 mũi đầu tuyến đoạn Km317 - Km318;
- Hạt 1 - QL.279 : Đang tiến hành triển khai 2 mũi:
     Đoạn từ Km0 - Km2 : Đào mới và chỉnh sửa nạo vét rãnh đã đào trong tháng 9 không đủ chiều sâu;
     Đoạn từ Km6 - Km7: Nạo vét rãnh
- Hạt 2 - QL.279 : Đang tiến hành triển khai 1 mũi đoạn từ Km62 về Km60
- Hạt 3 - QL.279 : Đang triển khai đào nạo vét rãnh Km97 - Km98
2/- Một số hình ảnh thực hiện:3/- Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện: Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét