Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÀO, VÉT RÃNH CỦA CÔNG TY 226 TRONG NGÀY 7/10/2013

1/- Hiện trạng:
Trong ngày 7/10/2013 Công ty TNHH 226 tiếp tục chỉ đạo các Hạt 11-QL.6; Hạt 1, 2, 3 - QL.279 triển khai công tác đào rãnh:
- Hình ảnh đào rãnh trên QL.6


- Một số hình ảnh đào rãnh trên QL.279
2/- Khối lượng thực hiện trong ngày 07/10/2013: Tại đây
3/- Yêu cầu:
Để thực hiện tốt chỉ thị 3701 đối với những đoạn tuyến đi qua khu đô thị, khu đông dân cư hóa lấn chiếm đất dành cho đường bộ, gây ngập úng, đọng nước nền, mặt đường (đoạn Km349 - Km350 QL.6; đoạn Km83 - Km84+500 QL.279...) đề nghị Công ty TNHH 226 phối hợp với địa phương, cơ quan đơn vị liên quan (UBND các cấp, Công an, Thanh tra ...) để thực hiện đào rãnh thoát nước theo các phương án đề xuất đính kèm tại công văn số 4440/TCĐBVN ngày 03/10/2013 (xem tại đây)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét