Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701 NGÀY 29.9.2013

1/- Hiện trạng thực hiện:
Nhà thầu Công ty TNHH 226 triển khai thực hiện Chỉ thị 3701 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam:
- Mũi thi công của Hạt 11 - QL.6 đang thực hiện từ đầu tuyến quản lý Km317 QL.6


  - Mũi thi công của Hạt 1 - QL.279 đang thực hiện thi công vét rãnh Km7 QL.279

- Mũi thi công của Hạt 2 - QL.279 đang thực hiện thi công vét rãnh Km61 QL.279:

 - Mũi thi công của Hạt 3 - đang thực hiện vét rãnh, bạt lề QL.279
     Bạt lề đặt ống cống thoát nước đi qua khu đông dân cư đoạn Km83 - Km84 QL.279
2/- Kết quả thực hiện tính đến ngày 29/9/2013:
Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét