Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC THỰC HIỆN 3701 TRÊN QL.6&279 TỪ NGÀY 15-19.10.2013 (tiếp theo)

Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên QL.6 từ ngày 15 - 19/10/2013


Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên QL.279 từ ngày 15-19/10/2013


Khối lượng thực hiện đào vét rãnh trên QL6&279 tính đến ngày 19/10/2013 : 26.959m


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét