Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC ĐÀO, VÉT RÃNH NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 13/10/2013 CỦA CTY 226 (tiếp theo)

Hình ảnh thực hiện trên QL.6


Hình ảnh thực hiện trên QL.279
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét