Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC ĐÀO, VÉT RÃNH CỦA CÔNG TY 226 TỪ NGÀY 2 ĐẾN 8/10/2013

- Một số hình ảnh công tác thực hiện đào, vét rãnh trong ngày 08/10/2013- Khối lượng thực hiện trong ngày 08/10/2013: Tại đây
- Hình ảnh thực hiện ngày 07/10/2013
- Hình ảnh thực hiện ngày 06/10/2013
- Hình ảnh thực hiện ngày 05/10/2013
   Quốc lộ 6
   Quốc lộ 279
- Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh ngày 04/10/2013
  Quốc lộ 6
  Quốc lộ 279
- Công tác thực hiện đào, vét rãnh ngày 03/10/2013
- Công tác thực hiện đào, vét rãnh ngày 02/10/2013
  Quốc lộ 6
  Quốc lộ 279
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét