Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC ĐÀO RÃNH TRÊN QL.6 VÀ QL279 đến ngày 23/10/2013 (tiếp theo)

- Trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH 226 đã chỉ đạo các Hạt thực hiện Chỉ thị số 3701/TC-TCĐBVN đào, vét rãnh trên toàn bộ đoạn tuyến, tính tới ngày 23/10/2013 đơn vị đã thực hiện khối lượng 26.348m;
- Một số hình ảnh minh họa công tác đào, vét rãnh:


- Một số hình ảnh người dân ủng hộ chủ trương- Tuy nhiên còn có những người dân không cho đào rãnh với lý do đất chưa được NN đền bù giải phóng mặt bằng:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét