Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701 CỦA TỔNG CỤC

1/- Hiện trạng:
Hiện tại trên tuyến QL.6 đoạn Km316+815 - Km383+207 và QL.279 đoạn Km0 - Km116 Công ty TNHH 226 đã và đạng chỉ đạo các Hạt triển khai các mũi đào, nạo vét rãnh. Tuy nhiên qua theo và tổng hợp của Văn phòng hiện trường II.2 công tác triển khai vẫn còn chậm, cần phải đẩy nhanh tiến độ, kỹ thuật và mỹ thuật thực hiện.
Công tác thực hiện ngày 02/10/2013:
 Hạt 11-QL.6: Triển khai đào, nạo vét rãnh đoạn Km317 QL.6;
Hạt 1- QL.279: Triển khai đào, nạo vét rãnh đoạn Km1 - Km3 và Km8 - Km9 QL.279;
Hạt 2 - QL.279: Triển khai đào, nạo vét rãnh đoạn Km59 - Km60 QL.279;
Hạt 3 - QL.279: Triển khai đào, nạo vét rãnh đoạn Km85 - Km86 và Km96 - Km97 QL.279;
Một số hình ảnh thực hiện ngày 02/10/2013


2/- Yêu cầu: Công ty TNHH 226 tăng cường máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đào, nạo vét rãnh.
3/- Khác: Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo Khu để hỗ trợ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét