Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

ĐÀO, VÉT RÃNH NGÀY 9/10/2013 CỦA CTY 226 (tiếp theo)

Hình ảnh đào, vét rãnh trên QL.6

Hình ảnh đào, vét rãnh QL.279


Khối lượng thực hiện: Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét