Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐÀO, VÉT RÃNH ĐẾN NGÀY 27.10.2013 (Tiếp theo)

Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên tuyến QL.6 (đoạn Km316+815 - Km383+207) và QL.279 (đoạn Km0 - Km116)


Hình ảnh Lãnh đạo Vụ KCHT của Tổng cục đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đào rãnh trên tuyến QL.279 trong chuyến đi công tác làm việc với tỉnh Điện Biên ngày 25.10.2013

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC ĐÀO RÃNH TRÊN QL.6 VÀ QL279 đến ngày 23/10/2013 (tiếp theo)

- Trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH 226 đã chỉ đạo các Hạt thực hiện Chỉ thị số 3701/TC-TCĐBVN đào, vét rãnh trên toàn bộ đoạn tuyến, tính tới ngày 23/10/2013 đơn vị đã thực hiện khối lượng 26.348m;
- Một số hình ảnh minh họa công tác đào, vét rãnh:


- Một số hình ảnh người dân ủng hộ chủ trương- Tuy nhiên còn có những người dân không cho đào rãnh với lý do đất chưa được NN đền bù giải phóng mặt bằng:Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

CÔNG TÁC THỰC HIỆN 3701 TRÊN QL.6&279 TỪ NGÀY 15-19.10.2013 (tiếp theo)

Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên QL.6 từ ngày 15 - 19/10/2013


Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên QL.279 từ ngày 15-19/10/2013


Khối lượng thực hiện đào vét rãnh trên QL6&279 tính đến ngày 19/10/2013 : 26.959m


Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

ĐÀO, VÉT RÃNH NGÀY 14/10/2013 (Tiếp theo)

Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên QL.6


Hình ảnh thực hiện đào, vét rãnh trên QL.279