Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

YÊU CẦU NẠO VÉT, ĐÀO RÃNH THOÁT NƯỚC

1/- Hiện trạng: Rãnh thoát các đoạn Km316+815 - Km320, Km326 - Km328 QL.6 Hạt 11 và Km376+200 QL.6 Hạt 1; đoạn Km98 - Km111 QL.279 Hạt 3 còn nhiều đất, cỏ rác;
2/- Yêu cầu : Công ty TNHH 226 chỉ đạo các hạt thực hiện nạo vét, phát cỏ, vệ sinh lòng rãnh đảm bảo thông thoát nước
3/- Thời hạn hoàn thành:  Ngày 20/9/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét