Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO, VÉT RÃNH TRÊN TUYẾN QL.6 VÀ QL.279

1/- Hiện trạng : Thực hiện chỉ thị 3701 của Tổng cục ĐBVN trên tuyến QL.6 và QL.279 do Nhà thầu Công ty TNHH 226 quản lý đã chỉ đạo các Đơn vị Hạt quản lý đường bộ tiến hành đào rãnh và nạo vét rãnh. Tuy nhiện chỉ có Hạt 3 - QL.279 tiến hành khẩn trương và đồng bộ nhiều mũi, làm đến đâu gọn gàng đến đấy

Mặc dù khối lượng cần đào mới và phải nạo vế rãnh còn rất lớn 26.000m, tuy nhiên các Hạt QLĐB 11-QL.6, Hạt QLĐB 1 và 2 QL.279 triển khai rất chậm, công tác thực hiện nhiều điểm rãnh đào không đảm bảo kích thước (nông) đã bị nhân viên của Văn phòng HT yêu cầu sửa đi sửa lại nhiều lần.

2/- Yêu cầu: Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Khu và Tổng cục, Văn phòng HT II.2 đề nghị Nhà thầu Công ty TNHH 226 chỉ đạo các Hạt 11-QL.6; Hạt 1 và 2 QL.279 tăng cường các mũi thi công đào nạo vét rãnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật theo yêu cầu,
3/- Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 07/10/2013;
4/- Khác : Đối với những đoạn rãnh qua khu đông dân cư đề nghị Công ty TNHH 226 có văn bản gửi chính quyền địa phương để phối hợp vận động nhân dân. Nêu cần thiết có văn bản báo cáo về Khu để hỗ trợ giải quyết.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét