Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.2

THÔNG TIN
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.2 - KHU QLĐB II
 


1/- Vị trí trụ sở:
- Văn phòng hiện trường QLĐB số: 02, Địa chỉ Trụ sở Xã Thanh Minh (Km71 QL.279) - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
2/- Tuyến Quốc lộ quản lý:
- QL6: từ Km316+815 ¸ Km383+207:           66,392km
- QL.6 cũ từ Km 384+700 ¸ Km 398+500:              13,61km
- QL.279: Km0+00 ¸ Km116+00:                           117,4km
3/- Nhân sự:
- Danh sách cán bộ, nhân viên:
+ Ông Trần Thanh Tùng: Phụ trách văn phòng (097.4428.236)
+ Ông Lê Văn Tân: Cán bộ văn phòng;
+ Ông Lê Hữu Khánh: Nhân viên Văn phòng hiện trường;
+ Ông Trần Xuân Hồng: Nhân viên Văn phòng hiện trường;

+ Ông Trần Duy Hưng: Nhân viên Văn phòng hiện trường;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét