Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701/CT-TCĐBVN CỦA NHÀ THẦU CÔNG TY 226

1/- Hiện trạng: Công ty TNHH 226 đã tập trung quán triệt Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN và công văn số 1582/KQLĐBII-QLGT chỉ đạo các Hạt QLĐB huy động máy móc, nhân lực để đào rãnh thoát nước cụ thể đoạn từ Km0 - Km3; Km65 - Km71 QL.279
2/- Yêu cầu: Để thực hiện tốt Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN và đúng với tinh thân chỉ đạo tại Công văn số 1582/KQLĐBII-QLGT của Khu QLĐB II, Văn phòng HT II.2 đề nghị Công ty TNHH 226 lập kế hoạch thực hiện từ nay đến 12/2013;
3/- Thời hạn hoàn thành: 18/9/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét