Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

BỔ SUNG, THAY THẾ HỆ THỐNG ATGT BỊ MẤT HOẶC THIẾU

1/- Hiện trạng :
- Trên tuyến QL.279 hệ thống cột H đoạn Km0+00 - Km70 chưa đúng QCVN 41:2012 và đoạn Km83 - Km116 còn thiếu nhiều;
- Tại Km112+670 QL.279 thiếu biển báo đường cong (201b);

2/- Yêu cầu : Để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý, đề nghị Công ty TNHH 226 chỉ đạo cho Hạt 1, 2, 3:
- Đúc bổ sung cột H và sơn kẻ theo đúng QCVN 41:2012;
- Rà soát, bổ sung biển báo bị thiếu hoặc mất trên tuyến theo đúng QCVN 41:2012.
3/- Thời hạn hoàn thành :
- Cột H: Tháng 10/2013;
- Biển báo: 20/9/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét