Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

ĐÀO MỚI RÃNH THOÁT NƯỚC

1/- Hiện trạng: Do tình trạng dân cư sinh sống hai bên đường san lấp HLĐB để đảm bảo thoát nước, không để nước chảy tràn mặt đường và đọng nước đáy rãnh tại Km321, Km352+900 QL.6; tại Km2+100, Km10+500, Km17+100 và Km52+400 QL.279;
2/- Yêu cầu : Công ty TNHH 226 chỉ đạo các hạt tập trung đào mới các đoạn rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước nền mặt đường;
3/- Thời hạn hoàn thành: Ngày 23/9/2013Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét