Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO, VÉT RÃNH TRÊN TUYẾN QL.6 VÀ QL.279

1/- Hiện trạng : Thực hiện chỉ thị 3701 của Tổng cục ĐBVN trên tuyến QL.6 và QL.279 do Nhà thầu Công ty TNHH 226 quản lý đã chỉ đạo các Đơn vị Hạt quản lý đường bộ tiến hành đào rãnh và nạo vét rãnh. Tuy nhiện chỉ có Hạt 3 - QL.279 tiến hành khẩn trương và đồng bộ nhiều mũi, làm đến đâu gọn gàng đến đấy

Mặc dù khối lượng cần đào mới và phải nạo vế rãnh còn rất lớn 26.000m, tuy nhiên các Hạt QLĐB 11-QL.6, Hạt QLĐB 1 và 2 QL.279 triển khai rất chậm, công tác thực hiện nhiều điểm rãnh đào không đảm bảo kích thước (nông) đã bị nhân viên của Văn phòng HT yêu cầu sửa đi sửa lại nhiều lần.

2/- Yêu cầu: Để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Khu và Tổng cục, Văn phòng HT II.2 đề nghị Nhà thầu Công ty TNHH 226 chỉ đạo các Hạt 11-QL.6; Hạt 1 và 2 QL.279 tăng cường các mũi thi công đào nạo vét rãnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật theo yêu cầu,
3/- Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 07/10/2013;
4/- Khác : Đối với những đoạn rãnh qua khu đông dân cư đề nghị Công ty TNHH 226 có văn bản gửi chính quyền địa phương để phối hợp vận động nhân dân. Nêu cần thiết có văn bản báo cáo về Khu để hỗ trợ giải quyết.


Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

THỰC HIỆN CHỈ 3701 CỦA TỔNG CỤC

1/- Hiện trạng: Các đoạn từ Km320+215-Km320+300; Km320+947 - Km320+997; Km332+478 - Km332+700 QL.6 công tác đào rãnh thoát nước của Hạt 11 của Công ty TNHH 226 không đảm bảo kích thước, độ sâu và mỹ thuật.
2/- Yêu cầu : Công ty TNHH 226 chỉ đạo Hạt 11 đào chỉnh sửa lại các đoạn rãnh đã đào không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chỉ đạo các hạt đào mới sau này phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật
3/- Thời hạn hoàn thành : Xong trước ngày 30/9/2013;

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701/CT-TCĐBVN CỦA NHÀ THẦU CÔNG TY 226

1/- Hiện trạng: Công ty TNHH 226 đã tập trung quán triệt Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN và công văn số 1582/KQLĐBII-QLGT chỉ đạo các Hạt QLĐB huy động máy móc, nhân lực để đào rãnh thoát nước cụ thể đoạn từ Km0 - Km3; Km65 - Km71 QL.279
2/- Yêu cầu: Để thực hiện tốt Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN và đúng với tinh thân chỉ đạo tại Công văn số 1582/KQLĐBII-QLGT của Khu QLĐB II, Văn phòng HT II.2 đề nghị Công ty TNHH 226 lập kế hoạch thực hiện từ nay đến 12/2013;
3/- Thời hạn hoàn thành: 18/9/2013.

BỔ SUNG, THAY THẾ HỆ THỐNG ATGT BỊ MẤT HOẶC THIẾU

1/- Hiện trạng :
- Trên tuyến QL.279 hệ thống cột H đoạn Km0+00 - Km70 chưa đúng QCVN 41:2012 và đoạn Km83 - Km116 còn thiếu nhiều;
- Tại Km112+670 QL.279 thiếu biển báo đường cong (201b);

2/- Yêu cầu : Để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý, đề nghị Công ty TNHH 226 chỉ đạo cho Hạt 1, 2, 3:
- Đúc bổ sung cột H và sơn kẻ theo đúng QCVN 41:2012;
- Rà soát, bổ sung biển báo bị thiếu hoặc mất trên tuyến theo đúng QCVN 41:2012.
3/- Thời hạn hoàn thành :
- Cột H: Tháng 10/2013;
- Biển báo: 20/9/2013.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

ĐÀO MỚI RÃNH THOÁT NƯỚC

1/- Hiện trạng: Do tình trạng dân cư sinh sống hai bên đường san lấp HLĐB để đảm bảo thoát nước, không để nước chảy tràn mặt đường và đọng nước đáy rãnh tại Km321, Km352+900 QL.6; tại Km2+100, Km10+500, Km17+100 và Km52+400 QL.279;
2/- Yêu cầu : Công ty TNHH 226 chỉ đạo các hạt tập trung đào mới các đoạn rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước nền mặt đường;
3/- Thời hạn hoàn thành: Ngày 23/9/2013SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG

1/- Hiện trạng: Trên tuyến QL.6 tại Km318+990, Km319+750, Km321+250, Km352+140, Km360+780, Km376+375, Km377+250, Km382+500; trên QL.279 tại Km19+140, Km21+203, Km22+505, Km29+502, Km91+150 mặt đường bị rạn nứt, trượt thảm, lún và ổ gà cục bộ;
2/- Yêu cầu: Công ty TNHH 226 chỉ đạo thực hiện xử lý vá ổ gà bằng BTNN, bù lún và láng nhựa xử lý lún lõm và rạn nứt, xử lý cắt bỏ phần BTN trượt thảm vá thảm bằng BTNN để đảm bảo ATGT và không phát hỏng mở rộng mặt đường;
3/- Thời hạn hoàn thành: Ngày 18/9/2013

YÊU CẦU NẠO VÉT, ĐÀO RÃNH THOÁT NƯỚC

1/- Hiện trạng: Rãnh thoát các đoạn Km316+815 - Km320, Km326 - Km328 QL.6 Hạt 11 và Km376+200 QL.6 Hạt 1; đoạn Km98 - Km111 QL.279 Hạt 3 còn nhiều đất, cỏ rác;
2/- Yêu cầu : Công ty TNHH 226 chỉ đạo các hạt thực hiện nạo vét, phát cỏ, vệ sinh lòng rãnh đảm bảo thông thoát nước
3/- Thời hạn hoàn thành:  Ngày 20/9/2013.

PHIẾU YÊU CẦU KHẮC PHỤC BL DO ĐỢT MƯA TỪ NGÀY 03-06/9/2013

Do ảnh hưởng đợt mưa từ ngày 03 đến 06/9/2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La và Điện Biên đã gây ra tình trạng sạt lở taluy đường và taluy âm nền đường trên tuyến QL.6 (đoạn từ Km316+815 - Km383+207), QL.6 cũ (đoạn Km384+700 - Km398+500) và QL.279 (đoạn Km0 - Km116).
Đặc biệt, vào hồi 20 giờ 15 ngày 06/9/2013 tại Km331+850 QL.6 đất đá sạt lở ta luy dương đã gây tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Văn phòng HT II.2 cùng với Công ty TNHH 226 đã huy động máy móc, thiết bị xử lý hót sụt đến 22 giờ 30 phút cùng ngày thông 01 làn xe;
Hiện tại, Văn phòng hiện trường II.2 đang tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH 226 khắc phục các vị trí sụt lở ta luy dương và rào chắn, lắp đặt biển báo những vị trí sạt lở taluy âm, đồng thời phối hợp với Tư vấn thiết kế, chính quyền địa phương xác nhận khối lượng thiệt hại và đưa ra giải pháp khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.


Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.2

THÔNG TIN
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.2 - KHU QLĐB II
 


1/- Vị trí trụ sở:
- Văn phòng hiện trường QLĐB số: 02, Địa chỉ Trụ sở Xã Thanh Minh (Km71 QL.279) - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
2/- Tuyến Quốc lộ quản lý:
- QL6: từ Km316+815 ¸ Km383+207:           66,392km
- QL.6 cũ từ Km 384+700 ¸ Km 398+500:              13,61km
- QL.279: Km0+00 ¸ Km116+00:                           117,4km
3/- Nhân sự:
- Danh sách cán bộ, nhân viên:
+ Ông Trần Thanh Tùng: Phụ trách văn phòng (097.4428.236)
+ Ông Lê Văn Tân: Cán bộ văn phòng;
+ Ông Lê Hữu Khánh: Nhân viên Văn phòng hiện trường;
+ Ông Trần Xuân Hồng: Nhân viên Văn phòng hiện trường;

+ Ông Trần Duy Hưng: Nhân viên Văn phòng hiện trường;